„Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać”
Leon Kaczmarek

Dla dorosłych

Oferuję terapię i diagnozę neurologopedyczną dla osób po przebytych chorobach neurologicznych, urazach, udarach mózgu (afazji) oraz z: zaburzeniami świadomości własnych działań, zaburzeniami obserwacji otoczenia, zaburzeniami koncentracji i pamięci, trudnościami w podejmowaniu własnych inicjatyw, problemami z percepcją otoczenia, zaburzonym czytaniem, pisaniem i liczeniem. Więcej »

Zajęcia dla dzieci

Kompleksowe badania i diagnoza rozwoju mowy dzieci od 2 roku życia oraz terapia w zakresie zaburzeń takich jak: żucie, gryzienie, połykanie, wady wymowy (dyslalia), opóźniony rozwój mowy (ORM), afazja, dysfazja, dyzartria, autyzm, Zespół Downa inne zaburzenia genetyczne
2693575450

Placówki edukacyje

Zapraszam do współpracy kluby malucha, żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki pragnące poszerzyć swoją ofertę o interesujące i skuteczne zajęcia logopedyczne.
3039992738